سامانه گزارش و تکالیف روزانه


سلام روز خوش 

روخوانی قرآن گرفته شد 

جلسه بعد پیام قرآنی پرسیده می شود.

سلام روز خوش 

درس های آزمون جامع دوره شد 

سلام 

درس ۱۵ کامل شد 

از بخش تابستان درس اول انجام شد 

سلام روز خوش 

درس آخر هدیه تدریس شد 

سلام روز خوش 

درس ۱۹ هدیه  تدریس شد 

سلام روز خوش 

اردوی کلاسی برگزار شد 

جاتون خالی خیلی خوش گذشت 

از اولیای گرامی کمال تشکر و قدردانی رادارم که با همکاریشان امروز را برای دخترای گلم زیباتر و به یادماندنی تر کردند .

????????????????❤❤❤

سلام روز به خیر 

ضمن تبریک به مناسبت  نیمه ی  شعبان  و تولد امام زمان (عج) 

امروز درس ۱۸  (چشمان همیشه باز ) تدریس شد 

سلام  روز به خیر 

درس ۱۶ (امانتداری )  تدریس شد 

سلام روز خوش 

درس ۱۲ کامل و درس ۱۳ تدریس شد 

سلام روز خوش 

درس ۱۴ از بعضی از دانش آموزان  پرسیده شد 

درس ۱۵ تدریس شد 

سلام روز خوش 

درس ۱۴ هدیه کامل شد 

سلام  

درس ۱۲ تا سر کار در کلاس انجام شد 

سلام روز خوش 

پرسش شفاهی  بعضی دانش آموزان  و یک سوال کتبی از همه از درس ۶ داشتیم 

تدریس درس ۷ 

سلام روز خوش 

درس ۶ کامل شد 

سلام 

درس های ۱۸ و۱۹ دوره و پرسیده شد 

جلسه بعد درس های ۲۰ و ۲۱ مطالعه شود 

سلام روز خوش 

درس ۲۲ تدریس شد 

جلسه بعد پرسش از درس ۱۵ 

سلام روز خوش 

درس ۱ تا ۶  دوره شد 

سلام 

درس ۲۱ تدریس شد 

سلام روز خوش 

سال نو مبارک ????

از درس ۱۵ تا ۱۹ دوره شد 

در رابطه با فصل جدید توضیحاتی ارائه شد 

درس جدید : تقویم 

سلام روز خوش 

درس های آزمون جامع پرسیده شد . 

سلام 

درس ۱۹  (زیستگاه) تدریس شد 

سلام روز خوش

درس ۱۱  از همه ی دانش آموزان پرسیده شد 

سلام روز خوش 

درس ۱۸ تدریس  شد 

جلسه بعد پرسش از درس جدید

سلام روز خوش 

درس ۱۷  مرور و پرسیده شد 

سلام روز خوش

 درس ۱۷ تدریس  و مرحله به مرحله نقشه  کامل شد 

سلام 

قسمت اول درس ۱۱ پرسیده شد 

قسمت ۱۱ کامل شد 

برای جلسه بعد کل درس ۱۱ مطالعه شود