سامانه گزارش و تکالیف روزانه


صفحه‌های ۷۳ و ۷۴ و ۷۵ جزوه تدریس شد.

صفحه‌های ۱۲۶ و ۱۲۷ کتاب به طور کامل حل شد.

صفحه‌های ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ کتاب درس داده شد.

صفحه ۳۶ نحوه‌ی صحیح نوشتن یک عبارت کسری بدون استفاده از چکنویس را یاد گرفتید. در تمام تمرین‌های مشابه لازم است به همین روش بنویسید.

در صفحه‌ی ۳۷ برای مرتب کردن تعدادی از کسرها روش چند مرحله‌ای را یاد گرفتید که در بسیاری از مواقع برای مرتب کردن کسرها از این روش استفاده می‌شود.

صفحه ۳۸ راهبرد رسم شکل در حل مسئله‌های کسری است و استفاده از آن کمک می‌کند که با کمترین محاسبات به راحتی جواب مسئله‌های کسری را به دست آورید.

سلام و آرزوی سلامتی برای شما عزیزان

حل کاربرگ شماره ۶ به شکل فایل pdf در سامانه بارگزاری شده است.

بخشی از تمرین‌ها‌ی این کاربرگ در کلاس حل نشده بود. لطفا حل صحیح تمرین‌های کاربرگ ۶ را در جزوه بنویسید.

 

صفحه ی 34 کتاب ریاضی تدریس شد.

سوال های امتحان در کلاس حل شد.

دفتر دانش آموزان کنترل شد. لطفا دقت نمایید موارد مشخص شده کامل شود.

امضای والدین گرامی دربرگه های امتحانی کنترل شد.

زنگ اول به اشکالات دانش آموزان پاسخ داده شد و بخشی از تمرین های کاربرگ 6 حل شد.

زنگ دوم آزمون برگزار شد.

سوال چالش آغازین از جلسه‌ی قبل  در کلاس حل شد و به طور کلی روش حل این گونه مسئله‌ها توضیح داده شد.

صفحه‌ی ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ کتاب در کلاس حل شد. صفحه‌ی ۳۰ کتاب ریاضی بسیار مهم است و در حل انواع مسئله‌ها کاربرد دارد. لطفا مطمئن شوید که این صفحه‌را به خوبی آموخته اید.

 

سوال چالش آغازین مطرح شد و دانش آموزان در زمان تعیین شده به حل سوال پرداختند.

یک سوال جالب از درس آزمون مبتکران مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت.

ص 28 و 29 در کلاس توسط دانش آموزان تحت نظر آموزگار حل شد. هر دانش آموزی که مقدار از این دو صفحه را نتوانسته در کلاس حل کند لطفا در منزل حل کند.

تحلیل کتاب نگارش

پرسش کلاسی انجام شد

برای روز یکشنبه ازمون فارسی از درس بوعلی تا پایان شیر خدا  انجام میشود 

کنفرانس انواع قالب شعری ونوشتن انشا

پرسش کلاسی وتدریس بوعلی وبهمنیار

تدریس حکایت  درخت علم بیان معنی وارایه تشبیه

برگزاری  آزمونک املا وخوانش انشا

برگزاری آزمون چهار گزینه ای از درس ۸ وتحلیل آزمون 

برگزاری آزمون چهار گزینه ای

پرسش کلاسی وتحلیل کتاب کار

فردا پرسش  دوره ای از فصل ۲ برگزار  می شود

ادریس نقش دستوری وبرگزاری آمون املا

تحلیل کتاب کار وپرسش از درس

تدریس درس هوشیاری

سلام روز خوش 

تدریس فصل ۱۱ اجتماعی کامل شد 

فردا پرسش از دو فصل ۱۰ و ۱۱

سلام 

درس ۲۰ تا سر نفوذ استعمار در ایران تدریس شد 

سلام روز خوش 

درس ۱۹ اجتماعی تدریس شد

سلام روز خوش

درس ۱۹ اجتماعی تدربس شد 

فردا اردوی کلاسی داریم .

سلام روز خوش 

آزمونک فصل ۹  گرفته شد 

سلام روز خوش 

درس ۱۴ هدیه  تدریس شد 

درس ۱۸  تدریس شد 

فعالیت ۵ انجام شود

جلسه بعد پرسش از دو درس ۱۷ و۱۸ 

سلام 

درس ۱۷ کامل  شد 

کاربرگه های  ۲۱  و ۲۲ انجام شد 

سلام روز  خوش

درس ۱۷ تا سر خلیج فارس تدریس شد 

سلام روز  خوش 

درس ۹ تا سر خط زمان تدریس  شد 

سلام روز خوش 

درس ۱۷ تدریس شد 

جلسه بعد آزمونک از درس های ۱۱ و۱۲و۱۳ 

سلام روز خوش 

درس ۱۶ تدریس شد 

سلام 

درس ۱۵ هدیه کامل شد 

سلام روز خوش 

درس ۱۱ قرآن تدریس شد 

سلام وقت به خیر 

صفحه ی اول درس ۱۵  تدریس شد 

سلام 

درس ۱۰  قرآن تا سر تولدی دیگر  تدریس شد 

سلام روز خوش 

درس ۹ کامل شد و درس ۱۹  تا دو عبارت  آخر کار در کلاس  انجام شد 

سلام روز خوش 

درس ۶  قرآن  کامل شد 

سلام روز خوش 

درس ۴ هدیه تدریس شد 

جلسه بعد پرسش درس های ۳ و ۴